ANBI

Culturele ANBI status Stichting Amici di Soli


(In aanvraag! Deze tekst geldt als deze status door de Belastingdienst verleend is!)


Amici di Soli heeft de Culturele ANBI-status. Amici di Soli is voor meer dan 90% actief op het gebied van culturele activiteiten, heeft geen winstoogmerk en haar bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Als u als particulier een schenking doet, houdt dat in dat u 125% van uw gift fiscaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor Gewone giften als Periodieke giften (met een overeenkomst voor een periode van tenminste 5 jaar).

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 150% van het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Als Culturele ANBI hoeft Amici di Soli geen erfbelasting over ontvangen erfenissen en legaten te betalen.

Graag verstrekken wij u nadere informatie. Zie daarvoor onze contactgegegevens.

U kunt ook kijken op: www.belastingdienst.nl en daar zoeken op “ANBI” en “Culturele ANBI”.

RSIN—nummer: 856897103