Over Ons

Over Ons

De stichting Amici di Soli is opgericht om het luisteren en beoefenen van de klassieke koormuziek en de klassieke zang te ondersteunen en te bevorderen.

We willen alle mogelijkheden benutten om een breder publiek te enthousiasmeren om zowel actief als passief van deze kunstvormen te genieten. Uitvoerenden en luisteraars er een aanstekelijk plezier aan te laten beleven, hen te inspireren en zowel nu als in de toekomst een blijvend mooie ervaring te schenken.

Dit realiseren we door het (doen) organiseren van concerten en andere evenementen op dat terrein, waarbij qua regio de focus op Westfriesland ligt en in het bijzonder op Hoorn.

Bij deze activiteiten zullen amateurs en professionele zangers samenwerken, zo mogelijk gecombineerd met educatieve elementen.

Amici di Soli heeft geen winstoogmerk. Om financiën te genereren voor haar activiteiten, worden er fondsen geworven. Dit onder meer door het aantrekken van:

  • Bijdragen uit fondsen,
  • Donaties van particulieren en bedrijven,
  • Bijdragen van sponsoren,
  • De inning van entreegelden,
  • Legaten en erfstellingen,
  • Andere schenkingen.

Deze website is ook een van onze belangrijke fora waar wij zowel nieuws over onze evenementen en activiteiten, maar ook informatie over mogelijkheden hoe u daaraan kunt bijdragen met u willen delen.